Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Chilit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Chilit Oy

Y-tunnus: 2768846-6

Postiosoite: Turkhaudatie 5, 00700 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Timo Lipiäinen

Postiosoite: Turkhaudatie 5, 00700 Helsinki

Puhelin: 050 3807377

Sähköposti: timo.lipiainen(at)chilit.fi

3. Rekisterin nimi

Chilit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käytön tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Chilit Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Tietokannan sisältämiä tietoja voidaan jakaa sovellettavan lain sallimassa ja vaatimassa määrin, esimerkiksi rajoituksetta viranomaisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumerot ja työsähköpostiosoitteet
  • henkilön asema yrityksessä ja ko. yrityksen nimi ja osoite ja muut yhteystiedot
  • tiedot palveluista, joita henkilö hankkii kyseiseen yritykseen, jne.
  • mahdolliset suoramarkkinointikiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista,
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  • erilaisista päättäjätietokannoista tai vastaavista muista rekistereistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Chilit Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdan 1. osoitteeseen.

Jos Chilit Oy:n rekisterin rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista sähköpostitse osoitteeseen myynti@chilit.fi tai kirjeitse kohdan 1. osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, lähettämään suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä estää markkina- ja mielipidetutkimuspyynnöt. Asiakassuhteessa oleva henkilö ei kuitenkaan voi kieltää normaalia asiakastyöhön liittyvää asiakasviestintää Chilitiltä asiakkaan yhteyshenkilölle suoramarkkinointiestolla.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen myynti@chilit.fi tai postitse kohdan 1. osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä, mikä palvelu vastaa parhaiten teidän yrityksenne tarpeita!

Jätä yhteydenottopyyntö

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki

Jätä yhteydenottopyyntö

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki