Kustannussäästöjä tehokkaalla ja täsmällisellä elinkaarenhallinnalla

Kustannussäästöjä tehokkaalla ja täsmällisellä elinkaarenhallinnalla

IT-elinkaaripalvelut

IT-organisaatioilta odotetaan, että yrityksen IT-ympäristö on kustannustehokas ja loppukäyttäjät voivat tehdä työnsä tehokkaasti ja keskeytyksettä. IT-elinkaaren hallinta on muuttunut huomattavasti vuosien varrella. IT-henkilöstö ei enää nykypäivänä kierrä koneelta toiselle asentamassa sovelluksia ja päivityksiä vaan ne asentuvat ja päivittyvät keskitetysti ja automaattisesti itsestään. Käyttäjille tarjotaan sopivat laitteet ja mahdollistetaan myös omien laitteiden käyttö. Hyvin hoidetussa työasema-, mobiili- ja tulostinympäristössä käyttäjäkohtaiset kulut tippuvat ja käyttäjät ovat tyytyväisiä. Laajamittainen IT-elinkaarenhallinta kattaa niin laitteiden kuin sovellusten elinkaaren hallinnan. Tämä on merkittävä osa IT-osaston työstä, muodostuvista kustannuksista ja vaikuttaa lisäksi suoraan loppukäyttäjätyytyväisyyteen sekä heidän tuottavuuteensa.

Chilitin Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ tuovat kustannussäästöjä

Chilitin Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ kattavat työasemien, mobiililaitteiden sekä tulostinten ja näiden sovellusten elinkaarenhallinnan. Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ voi hankkia yritykselle ulkoistamalla niin työasema-, mobiili- kuin tulostinympäristön hallinnan Chilitille. Ulkoistetuissa IT-elinkaaripalveluissa Chilit hoitaa kaikki tarvittavat laitehankinnat, esiasentaa sovellukset, vastaa laitteiden versionhallinnasta sekä hoitaa sovellusten elinkaarenhallinnan. Chilit ottaa vastuun myös laitteiden vastuullisesta kierrätyksestä ja hoitaa uusien laitteiden hankinnan ja toimituksen asiakkaalle. Hyvin hoidettu IT-laitteiden ja sovellusten elinkaarenhallinta takaa yritykselle merkittäviä kustannussäästöjä. Työntekijöiden kannalta hyvin hoidettu elinkaarenhallinta tarkoittaa vähemmän asennuksista aiheutuvia keskeytyksiä sekä parempaa tuottavuutta.

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ voi hankkia myös asiantuntijapalveluina, jolloin asiantuntijamme vastaavat sovituista palvelu- tai projektikokonaisuuksista.

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ kattavat myös rahoituspalvelut. Rahoituspalvelun ansiosta yritys voi liisata tai hankkia laitteet rahoituksella. IT-alalle räätälöity rahoitusmalli sopii hyvin niin 50-300 työaseman yritykseen kuin siitä isommallekin yhtiölle jopa 1000 työasemaan asti. Lue lisää Chilitin rahoituspalvelusta.

Helppo tapa lähteä liikkeelle on kartoittaa yrityksen työasemien, mobiililaitteiden, tulostinten sekä näiden sovellusten hallinnan tila. Tämän kartoituksen voi tehdä Chilit Kokkikoulu™ -palvelun avulla.

 

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ ja niiden hyödyt

 • Hyvin hoidettu IT-laitteiden elinkaarenhallinta maksaa huomattavasti vähemmän kuin huonosti hallittu IT-ympäristö
 • Käyttäjien työtehokkuus paranee, koska mahdolliset häiriöt on minimoitu. Työasemien, mobiililaitteiden, tulostinten sekä sovellusten toiminnan seurannan myötä voidaan havaita mahdolliset ongelmakohdat jo ennen kuin käyttäjä huomaa ongelmia
 • Sovellukset ja päivitykset asentuvat automaattisesti laitteisiin ilman aikaa vieviä ja kalliita IT-henkilön toteuttamia asennusoperaatioita
 • Laitteiden ja sovellusten kustannukset ja elinkaari voidaan optimoida etukäteissuunnittelulla
 • Käyttäjän sovellukset ja tiedostot ovat käytettävissä, mistä tahansa ja milloin tahansa

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ sisältää seuraavat osa-alueet:

Chilit Pitopalvelu™

 • Kokonaisulkoistus tai osa-ulkoistus, IT-laitteiden ylläpito ja elinkaarenhallinta
 • Voi koskea osaa IT-laitteista kuten työasemia, mobiililaitteita sekä tulostimia tai kaikkia näitä
 • Ulkoistustuskokonaisuus räätälöidään asiakkaalle sopivaksi ja kustannuksiltaan optimaaliseksi
 • Chilit Pitopalvelu™ sisältää jatkuvaa kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa
 • Lue lisää Chilit Pitopalvelu™

Chilit Kokkikoulu™

 • Chilit Kokkikoulu™ on IT-alalle kehitetty workshopmalli, jossa yritys yhdessä Chilitin asiantuntijoiden kanssa selvittää IT-toimintojensa nykytilaa, tarpeita, haasteita tai tavoitteita. Chilit Kokkikoulu™ -työpajan tavoitteena on löytää vaihtoehtoja, miten yrityksen IT-asioita voisi parantaa. Chilit Kokkikoulun™ lopputulemana yritys saa konkreettisen suunnitelman IT-ympäristönsä parantamiseksi niiden IT-alueiden osalta, joita workshopissa on käsitelty.
 • Lue lisää Chilit Kokkikoulu™

Chilit Projekti

 • IT-laitteiden kartoitus ja harmonisointi
 • Työasemien, mobiililaitteiden ja tulostinten elinkaaren hallinta
 • Sovellusten elinkaaren hallinta
 • Asennusten automatisointi
 • Windows 10 -käyttöönotot
 • Lue lisää Chilit Projekti™

Chilitin Pikantti IT-elinkaaripalvelut™-asiakkaat:

Biolan, Enics Finland, Inhan Tehtaat, Teleste, Turku Energia, Varma, Aktia, Martela, Orbis Systems ja Bang & Bonsomer.

Kiinnostuitko?

Haluan kartoittaa oman yritykseni IT-laitekannan ja löytää säästömahdollisuuksia.

Jätä yhteydenottopyyntö

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki

Jätä yhteydenottopyyntö

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki