Kustannussäästöjä tehokkaalla ja täsmällisellä elinkaarenhallinnalla

Kustannussäästöjä tehokkaalla ja täsmällisellä elinkaarenhallinnalla

IT-elinkaaripalvelut

IT-organisaatioilta odotetaan, että yrityksen IT-ympäristö on kustannustehokas ja loppukäyttäjät voivat tehdä työnsä tehokkaasti ja keskeytyksettä. Nykypäivänä IT-elinkaaren hallinta on muuttunut ja IT-henkilöstö ei enää kierrä koneelta toiselle asentamassa sovelluksia ja päivityksiä vaan sovellukset asentuvat ja päivittyvät keskitetysti ja automaattisesti, laitteiden ja sovellusten elinkaari on hallinnassa ja tietoturva kunnossa. Käyttäjille tarjotaan sopivat laitteet ja mahdollistetaan myös omien laitteiden käyttö. Hyvin hoidetussa työasema-, mobiili- ja tulostinympäristössä käyttäjäkohtaiset kulut tippuvat ja käyttäjät ovat tyytyväisiä. Laajamittainen IT-elinkaarenhallinta kattaa niin laitteiden kuin sovellusten elinkaaren hallinnan. Tämä on merkittävä osa IT-osaston työtä ja myös IT-kustannuksia ja vaikuttaa lisäksi suoraan loppukäyttäjätyytyväisyyteen sekä heidän tuottavuuteen.

Chilitin Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ tuovat kustannussäästöjä

Chilitin Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ kattavat työasemien, mobiililaitteiden sekä tulostinten sekä näiden sovellusten elinkaarenhallinnan. Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ voi hankkia yritykselle ulkoistamalla niin työasema-, mobiili- kuin tulostinympäristön hallinnan Chilitille (Chilit Pitopalvelu™). Ulkoistetuissa IT-elinkaaripalveluissa Chilit hoitaa kaikki tarvittavat laitehankinnat, esiasentaa sovellukset laitteisiin, vastaa laitteiden versionhallinnasta sekä hoitaa sovellusten elinkaarenhallinnan ja lopuksi hoitaa laitteiden kierrätyksen vastuullisesti ja uusien laitteiden hankinnan ja toimituksen asiakkaalle. Hyvin hoidettu IT-laitteiden ja sovellusten elinkaarenhallinta takaa yritykselle jopa merkittäviä kustannussäästöjä. Työntekijöiden kannalta vähemmän asennuksista  aiheutuvia keskeytyksiä ja muita haittoja työn tekoon ja täten myös parempaa tuottavuutta.

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ voi hankkia myös asiantuntijapalveluina, jolloin asiantuntijamme vastaavat sovituista palvelu- tai projektikokonaisuuksista.

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ kattavat myös rahoituspalvelut. Rahoituspalvelun ansiosta yritys voi liisata tai hankkia laitteet rahoituksella. IT-alalle räätälöity rahoitusmalli sopii hyvin niin 50-300 työaseman yritykseen kuin siitä isommallekin yhtiölle jopa 1000 työasemaan asti. Lue lisää Chilitin rahoituspalvelusta.

Helppo tapa lähteä liikkeelle on kartoittaa yrityksen työasemien, mobiililaitteiden sekä tulostinten sekä näiden sovellusten hallinnan tila. Tämän kartoituksen voi tehdä Chilit Kokkikoulu™ -palvelun avulla. Miten sinun yrityksesi voisi hyötyä IT-alalla ainutlaatuisesta työpajamenetelmästä? Lue lisää…

 

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ ja niiden hyödyt

  • Hyvin hoidettu IT-laitteiden elinkaarenhallinta maksaa huomattavasti vähemmän kuin huonosti hallittu IT-ympäristö
  • Käyttäjien työtehokkuus paranee, koska mahdolliset häiriöt on minimoitu. Työasemien, mobiililaitteiden ja tulostinten sekä sovellusten toiminnan seurannan myötä voidaan havaita ja jopa korjata mahdolliset ongelmakohdat jo ennen kuin käyttäjä huomaa ongelmia
  • Sovellukset ja päivitykset asentuvat automaattisesti laitteisiin, ilman työläitä, aikaa vieviä ja kalliita IT-henkilön toteuttamia asennusoperaatioita
  • Laitteiden ja sovellusten kustannukset ja elinkaari voidaan optimoida etukäteissuunnittelulla
  • Käyttäjän sovellukset ja tiedostot ovat käytettävissä, mistä tahansa ja milloin tahansa

Pikantti IT-elinkaaripalvelut™ sisältää seuraavat osa-alueet:

Chilit Pitopalvelu™

- Kokonaisulkoistus tai osa-ulkoistus IT-laitteiden ylläpidon ja elinkaarenhallinnan osalta
- Voi koskea osaa IT-laitteita kuten työasemia, mobiililaitteita tai tulostimia tai kaikkia näitä
- Ulkoistustuskokonaisuus räätälöidään asiakkaalle sopivaksi ja kustannuksiltaan optimaaliseksi, tavoitteena löytää säästöjä asiakkaalle
- Chilit Pitopalvelu™ sisältää jatkuvaa kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa, asiakas ei jää yksin

Lue lisää Chilit Pitopalvelu™

Chilit Kokkikoulu™

Chilit Kokkikoulu™ on ainutlaatuinen IT-alalle kehitetty workshopmalli, jossa yritys yhdessä Chilitin asiantuntijoiden kanssa selvittää IT-toimintojensa nykytilaa, tarpeita, haasteita tai tavoitteita. Chilit Kokkikoulu™ -työpajan tavoitteena on löytää vaihtoehtoja, miten yrityksen IT-asioita voisi parantaa. Chilit Kokkikoulun™ lopputulemana yritys saa konkreettisen suunnitelman IT-ympäristönsä parantamiseksi niiden IT-alueiden osalta, joita workshopissa on käsitelty.

Lue lisää Chilit Kokkikoulu™

Chilit Projekti

- IT-laitteiden kartoitus ja harmonisointi
- Työasemien, mobiililaitteiden ja tulostinten elinkaaren hallinta
- Sovellusten elinkaaren hallinta
- Asennusten automatisointi
- Windows 10 -käyttöönotot

Chilitin Pikantti IT-elinkaaripalvelut™-asiakkaat:

Biolan, Enics Finland, Inhan Tehtaat, Teleste, Turku Energia, Varma, Aktia, Martela, Orbis Systems ja Bang & Bonsomer.

Kiinnostuitko?

Haluan kartoittaa oman yritykseni IT-laitekannan ja löytää säästömahdollisuuksia.

Jätä yhteydenottopyyntö

* Pakollinen kenttä
Please leave this field empty.

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki

Jätä yhteydenottopyyntö

* Pakollinen kenttä
Please leave this field empty.

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki