Chilit projekti

Chilit projekti

Laita yrityksesi it-infra ajan tasalle

Chilit Projekti™ on Chilitin kehittämä IT-projektien läpivientimalli, jossa asiakas yhdessä Chilitin asiantuntijoiden kanssa määrittää IT-projektinsa tavoitteet ja sen jälkeen projekti toteutetaan Chilitin Projektikeittokirja™ -mallin mukaan. Projektin käynnistämistä edeltää usein Chilit Kokkikoulu™ -työpaja, jossa olemme pohtineet yhdessä asiakkaan kanssa, kuinka IT-ympäristöä tullaan kehittämään liiketoiminnan ja loppukäyttäjien hyödyksi.

Projektikeittokirja™

Chilitin Projektikeittokirja™ sisältää parhaat reseptit, joilla IT-projekti saadaan vietyä läpi asiakkaan kannalta mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Määritämme roolimme mahdollisimman tarkasti IT-projektin tavoitteita ja sisältöä vastaavaksi asiakkaan resurssit huomioiden. Näin voimme varmistua, että projektissa on oikeat ihmiset, oikeissa tehtävissä, oikeaan aikaan.

Mitä liiketoimintakriittisemmästä projektista on kyse, sitä tärkeämpää on asiakkaan oma sitoutuminen ja laajamittainen osallistuminen projektiin. Teknisissä projekteissa sen sijaan huolehdimme, että asiakasta vaivataan teknisillä yksityiskohdilla mahdollisimman vähän. Chilit Projekti™ -toteutuksen tavoitteena on aina tyytyväinen asiakas. Käymme projektin päätteeksi läpi lopputulokset ja teemme suositukset jatkotoimenpiteistä. Teemme erikseen sovittaessa myös kyselyn loppukäyttäjille projektin onnistumisesta.

Chilit projekti

Chilit projekti

Laita yrityksesi it-infra ajan tasalle

Chilit Projekti™ on Chilitin kehittämä IT-projektien läpivientimalli, jossa asiakas yhdessä Chilitin asiantuntijoiden kanssa määrittää IT-projektinsa tavoitteet ja sen jälkeen projekti toteutetaan Chilitin Projektikeittokirja™ -mallin mukaan. Projektin käynnistämistä edeltää usein Chilit Kokkikoulu™ -työpaja, jossa olemme pohtineet yhdessä asiakkaan kanssa, kuinka IT-ympäristöä tullaan kehittämään liiketoiminnan ja loppukäyttäjien hyödyksi.

Projektikeittokirja™

Chilitin Projektikeittokirja™ sisältää parhaat reseptit, joilla IT-projekti saadaan vietyä läpi asiakkaan kannalta mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Määritämme roolimme mahdollisimman tarkasti IT-projektin tavoitteita ja sisältöä vastaavaksi asiakkaan resurssit huomioiden. Näin voimme varmistua, että projektissa on oikeat ihmiset, oikeissa tehtävissä, oikeaan aikaan.

Mitä liiketoimintakriittisemmästä projektista on kyse, sitä tärkeämpää on asiakkaan oma sitoutuminen ja laajamittainen osallistuminen projektiin. Teknisissä projekteissa sen sijaan huolehdimme, että asiakasta vaivataan teknisillä yksityiskohdilla mahdollisimman vähän. Chilit Projekti™ -toteutuksen tavoitteena on aina tyytyväinen asiakas. Käymme projektin päätteeksi läpi lopputulokset ja teemme suositukset jatkotoimenpiteistä. Teemme erikseen sovittaessa myös kyselyn loppukäyttäjille projektin onnistumisesta.

Chilit Projekti™ voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • IT-toimintojen kokonais- tai osaulkoistus
  • Pilvi- ja virtuaalipalveluiden käyttöönotto
  • Palvelin- ja työasemaympäristön uudistaminen tai kehittäminen
  • Tietoturva- ja tietoliikenneratkaisujen uudistaminen ja käyttöönotto
  • Ohjelmistolisenssien auditointiapu
  • Asennusten automatisointi
  • Sovellusten virtualisointi
  • Windows 10 tai muu käyttöönotto

Chilit Projekti™ -kokonaisuuden sisältö

Suunnittelu ja valmistelu

Asiantuntijamme suunnittelevat Chilit Projekti™ -kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Chilitin Pääkokki eli projektipäällikkö laatii projektisuunnitelman joka kattaa seuraavat osat: projektin kuvaus, tavoitteet, ositus, aikataulu, projektin ohjaus, seuranta ja valvonta, projektiryhmän kokoonpano, roolit ja vastuut, projektin dokumentointi, projektin lopputulokset, lopputulosten hyväksymiskriteerit, liittyvät projektit, projektin viestintäsuunnitelma, riskianalyysi ja muutoshallinta. IT-projektin valmisteluun voi sisältyä myös loppukäyttäjien haastatteluita tai ennakkokyselyitä.

Projektin läpivienti

Chilit Projekti™ viedään läpi kehittämämme Projektikeittokirjan reseptejä hyödyntäen. Projektikeittokirja™ on toimiva, joustava ja soveltuu kaikenkokoisten IT-projektien laadukkaaseen läpivientiin. Chilitin Pääkokki vastaa projektin määrittelystä ja läpiviennistä yhdessä asiakkaan vastuuhenkilöiden kanssa. Projekti viedään läpi ennalta suunniteltujen ja dokumentoitujen vaiheiden kautta.

Projektiviestintä

IT-projektien suurimmat haasteet eivät yleensä ole teknisiä, huonoon suunnitteluun tai projektijohtamiseen liittyviä. Monesti ongelmia syntyy huonosta tiedottamisesta. Tämän takia Chilit Projekti™ voi kattaa myös erikseen sovitun kokonaisuuden viestintää loppukäyttäjille. Samalla kun projektin alussa sovitaan hankkeen aikatauluista ja vastuista, sovitaan myös viestintämalli ja viestinnän vastuut. Tämä helpottaa erittäin paljon yrityksiä, joilla ei ole omaa viestintäorganisaatiota tai projekti on sen verran laajamittainen ja monimuotoinen, että projektista viestiminen on helpointa ulkoistaa.

Lopputulos

Chilit Projekti™ päättyy, kun asiakas hyväksyy projektin. Käymme projektin lopputulokset läpi erillisessä päätöstilaisuudessa ja teemme suositukset jatkotoimista. Erikseen sovittaessa teemme myös kyselyn loppukäyttäjille projektin onnistumisesta.

Alla asiakkaamme Chilit Projekti™ -kokemuksia:

”Ulkoistusprojektimme käynnistyi vuoden vaihteessa ja se onnistui niin hyvin, että saimme jo 16.1. ensimmäiset laskut lähtemään maailmalle. Olin iloisesti yllättynyt ja erittäin tyytyväinen, että uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtui näin nopeasti ja mutkattomasti.”

Pasi Haarala, toimitusjohtaja, Naantalin Satama Oy

Kiinnostuitko?

Saat meiltä tarvittaessa myös IT-asiantuntijan yritykseesi oman IT-henkilöstösi tueksi tuntiveloitusperusteisesti.

Jätä yhteydenottopyyntö

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki

Jätä yhteydenottopyyntö

Postiosoitteet

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki

Turku: Fiskarsinkatu 6, FI-20750 Turku

Sosiaalinen media

 

 

 

Asiakkaille

Lataa etätuki